Aplikácia Parcela je momentálne mimo prevádzky

Pre zobrazenie údajov katastra môžete použiť aj aplikákciu ZBGIS.